• slidebg1

  FAALİYET ALANLARI

  Semt Konakları Projesi

Yerel yönetimlerin hizmet verdikleri toplumun eğitim seviyesine yapacakları katkı bireylerin yaşam kalitelerinin yükselmesini sağlayacağı gibi toplumun kentlilik bilincinin artmasını da sağlayacaktır. Kentlilik bilinci kuru slogan ve göstermelik faaliyetlerle oluşturulabilecek bir husus değildir. Yaşam boyu eğitim anlayışı ile sağlanabilecek bu bilinç için öncelikli şartlardan biri de yerel yönetimlerle halkın doğrudan temas kurabilecekleri hizmet alanlarının oluşturulmasıdır. Bu açıdan “semt konakları” önemli fonksiyonlar icra edebilecek yapılardır.

 

Söz konusu yapılarda kent kültürü, ortak yaşam kuralları, doğanın ve çevremizdeki milli servetlerin korunması, yaşamın her anında hijyen ve sağlık kurallarına uyum vb. konular işlenmekte, şehre uyum sorunu çeken semt sakinlerinin yaşadıkları kenti ve ülkeyi tanımaları amacıyla çeşitli programlar tertip edilmektedir. Kentlilik bilincinin oluşması adına hedef kitleler çocukluktan itibaren ihtiyaçları doğrultusunda eğitilmektedir.

Sosyal kaynaşmanın sağlandığı, dostluk ilişkilerinin geliştiği bu programlar tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir. Bu eğitimlerin yaygın bir tanıtımı yapılmakta ve aynı zamanda bir halkla ilişkiler faaliyeti ortaya konmaktadır.

Semt Konakları Projesi Kapsamında Yapılan Bazı Eğitimler

 • 12 - 18 yaş arası çocuk ve gençlere ergenlik dönemi danışmanlık hizmeti: 12-18 yaş arası çocuklara gençlere ve onların ailelerine uzman psikologlarla hizmet verilmektedir. Buradaki amaç; çocukların sokakta yaşamasını ve madde kullanmasını önlemek, sokakta yaşayan çocuklar ve risk altındaki çocuklara yönelik önleme çalışmaları geliştirmek, toplumsal duyarlılığının gelişmesine katkıda bulunmaktır.
 • 0-6 Yaş Okul Öncesi Çocuk Eğitimi: Okul öncesi çocuklarımızın psikolojik problemlerine çözüm bulunmakta, el becerilerini ve zihinsel gelişimlerini sağlayacak aktiviteler gerçekleştirilmektedir.
 • 0-6 Yaş Çocuk Bakımı ve Eğitimi: Hamilelik ve doğum, büyüme ve gelişim, çocuk bakımı ve sağlığı, dil gelişimi ve yaratıcı oyun etkinlikleri, çocuk güvenliği konuları ayrıntılı olarak işlenmektedir.
 • Yetişkinlere Yönelik Sanat ve Meslek Edindirme Kursları: Ev hanımlarının hoşça vakit geçirmeleri ve aile bütçelerine katkıda bulunabilecekleri branşlarda eğitim almaları sağlanmakta, sanat ve kültür alanında asgari bilgiler verilmekte, dileyenlerin meslek edinmelerine yardımcı olunmaktadır.
 • İlköğretim Öğrencilerine Etüt Kursları: Okuldan eve dönen çocukların ders çalışmalarını sağlayacak, uzman öğretmenler eşliğinde bilmedikleri konuları öğrenecekleri etüt saatleri Semt Konakları’nın ayrılmaz bir parçasıdır.
 • Çocuklar için Tiyatro Kursları: Çok önemli sanat dallarından biri olan tiyatro sanatı çocuklarımıza sevdirilmekte, çocuklarımızın kendilerine güven kazanmaları sağlanmaktadır.
 • Yaz Okulları: İlköğretim çağındaki çocuklara Temmuz-Ağustos ayları boyunca iki ay süre ile hem öğrenme hem de eğlenme amacıyla düzenlenen aktivitelerdir. Yaz okulları kapsamında bilgisayar, tiyatro, resim, satranç, bağlama, gitar, halk oyunları, futbol, yüzme, judo, el sanatları aktiviteleri gerçekleştirilmektedir.
 • 3-6 Yaş Anaokulu: Yarınların büyükleri olan çocuklarımızı geleceğe daha güzel şartlarda hazırlamak amacıyla açılan anaokullarında çocuk merkezli eğitim programları işlenmektedir. Sanatsal etkinlikler alanında seramik, resim ve öykülü yaratıcı resim çalışmaları yapılmaktadır. Çocukların sağlığı için annelere psikolojik destek verilmekte, çocuklarımıza kentlilik ve çevre bilinci kazandırmak amacıyla müze ve tarihi eserlere geziler düzenlenmektedir.
 • 5 Çayı Programı: Halkla iç içe olmak, tanışmak ve kaynaşmak amacıyla mahalledeki hanımlar 5 çayında bir araya getirilmektedir. Çay sohbetlerine mahalle sakinleri, bayan meclis üyeleri, mahalle muhtarları, semt konağı sorumluları, semt konağı öğretmenleri, belediye başkanı ve eşi katılmaktadır. Programda karşılama, semt konakları ve belediye çalışmalarıyla ilgili kısa bilgilendirme, sohbet, ikram ve başkanın sohbeti yer almakta, toplantı çıkışında herkese ufak armağanlar verilmektedir.
 • Emekliler Merkezi: Bu merkezde toplumumuzun atıl kalan ve yeterince hizmet alamayan kesimlerinden olan emeklilere yönelik sosyal hizmetler sunulmaktadır.
Back to Top